Vision, mål och värderingar

Region Jönköpings läns mål, vision och värderingar ligger till grund för hur vår verksamhet styrs och utvecklas.

"För ett bra liv i en attraktiv region"

Vår vision är ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och ett rikt kulturliv är attraktivt och ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får människor att söka sig till länet och det får dem att stanna.

Värderingar och strategiska mål

Vi har formulerat tretton grundläggande värderingar som utgör basen för vårt arbete. Vi arbetar också efter sex övergripande strategiska mål som ligger till grund för andra mål och planer.

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.