Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU). All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan olika leverantörer, så att Region Jönköpings läns resurser används effektivt.

Region Jönköpings län använder Opics upphandlingsstöd TendSign. Uppgifter om annonserade upphandlingar, kontaktperson och sista anbudsdatum, presenteras i TendSign:

Region Jönköpings läns annonserade upphandlingar(Extern länk)(Extern länk)

För att komma åt upphandlingsunderlagen krävs inloggning i TendSign. Opic tillhandahåller fem personliga inloggningskonton kostnadsfritt.

Hämta underlag och registrera dig för att lämna anbud www.tendsign.com(Extern länk)(Extern länk)
Support, telefon 0771-440 200.

Bevakningstjänst hos Opic
www.opic.com (Extern länk)(Extern länk)
Support, telefon 010-14 13 300.

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.