Förtroendevalda politiker

Förtroendevalda politiker

Den politiska ledningen i Region Jönköpings län består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna

Regionfullmäktige har 81 ledamöter. De flesta av dem är fritidspolitiker, och sköter sina politiska uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten.

I Region Jönköpings län finns fyra regionråd som är heltidsanställda politiker.

Här hittar du kontaktuppgifter och information om vilka uppdrag de förtroendevalda i Region Jönköpings län har. Kontakta gärna en politiker direkt och för fram dina synpunkter.

Ledamöter i regionfullmäktige/regionstyrelse/nämnder och övriga politiska organ(Extern länk)

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.