Miljö och hållbar utveckling

lekmiljö
För att inte utsätta barn för onödiga kemikalier rensar vi ut leksaker som kan innehålla skadliga ämnen.

Region Jönköpings län är gör och kan göra mycket för en hållbar och jämlik utveckling – och vi gör det med barnens bästa för ögonen. Genom våra insatser bidrar vi också till en hållbar utveckling i Sverige och i världen.

Vi är en av få regioner och landsting som har hela sin verksamhet certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär bland annat krav om att vi ständigt ska förbättra vårt miljöarbete efter de rutiner som vi tar fram.

Nationell jämförelse

I jämförelse med riksgenomsnittet har vi en betydligt lägre energianvändning i våra lokaler och en betydligt högre andel återvunnet avfall. Vi ligger bra till när det gäller andelen ekologiska livsmedel, energiförbrukning och att vara återhållsamma med att skriva ut antibiotika.

Samverkan för större genomslagskraft

Tillsammans får vi större genomslagskraft! Därför samverkar vi med  olika aktörer i länet för att skapa en hållbar miljöutveckling. 

Komplettera med konkret information om hur samarbetet går till. Information om de olika parterna (Klimatrådet, luftvårdsförbundet etc) kan man läsa på respektive webbplats.

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.