Kultur

text

Målet för Region Jönköpings läns kulturuppdrag är att alla medborgarna i Jönköpings län ska ha tillgång till ett välutvecklat kulturliv och kulturupplevelser, innehållande både bredd och spets och som präglas av kvalitet och nytänkande.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling.

Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Det är politikerna i regionens Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som sätter målen och prioriteringarna och verksamheten finansieras med skattepengar.

Inriktningarna i den regionala kulturplanen styr insatserna och fungerar som ett underlag i dialogen om de statliga kulturbidragen till regional kulturverksamhet.

 

NYHETSFLÖDE #Kultur

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.