Vård på rätt mottagning

Vill du veta mer om vad du kan få hjälp med på olika mottagningar och vårdavdelningar?

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Om du vet mer om vilka olika mottagningar som finns blir det lättare för dig att söka vård där du får bäst hjälp. 

Sök vård på rätt mottagning, 1177 vårdguiden(Extern länk)

Version 2.9.6551 Version. Sprint. Bugfix.